Bądź na bieżąco - RSS

VI Runda Kryterium SuperOES 2012

Październik 31st, 2012 | Możliwość komentowania VI Runda Kryterium SuperOES 2012 została wyłączona | Kategoria: Nowości

 

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI PONIŻEJ. PRAWIDŁOWY PRZEBIEG BK ORAZ ODBIORU DOKUMENTÓW TO WIĘCEJ PRZEJAZDÓW DLA ZAWODNIKÓW I MNIEJSZE KOLEJKI.

 

Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia BK w dniu 16.11.2012 w godz. od 8.00 do 20.00 na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski przy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu.Na stację prosimy zgłaszać się z wypełnioną kartą BK, na której należy uzyskać pieczątkę diagnosty. Karty bez pieczątki nie będą honorowane w biurze imprezy.

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na szóstą rundę SuperOes-u, która odbędzie się 17 lisotpada na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!Podczas VI SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/. Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 96 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny. Osoby z Poznania zapraszamy na badanie kontrolne na naszą Stację Obsługi Samochodów przy ul. Towarowej w dniu 16.11. co pozwoli na przynajmniej częściowe rozładowanie kolejki do BK w dniu imprezy.

Po wjeździe na teren toru, uczestników którzy dokonali płatności przelewem zapraszamy do biura SuperOes-u (duża sala) celem odbioru administracyjnego, natomiast płacących gotówką, najpierw do kas usytuowanych przy wejściu do pawilonu dyrekcji Toru „Poznań”. Osoby, które dokonają przelewu po 15 listopada prosimy o przyniesienie ze sobą wydrukowanego potwierdzenia przelewu.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 16.11.2012 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY

  • Zamknięcie listy zgłoszeń 15.11.2012 godz. 22.00
  • Odbiór administracyjny 17.11.2012 godz. 07.00-09.30
  • Badanie kontrolne BK-1 17.11.2012 godz. 07.00-09.30
  • Odcinek testowy 17.11.2012 godz. 08.30-09.30
  • Odprawa uczestników 17.11.2012 godz. 09.35
  • Przejazd zapoznawczy 17.11.2012 godz. 09.45
  • Start pierwszej załogi na trasę 17.11.2012 godz. 10.00
  • Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 17.11.2012 godz. 17.30

WPISOWE:

4.4. W sezonie 2012 ustala się wpisowe wysokości:

– I terminpłatne przelewem, do 3 dni przed imprezą  dla członków i kandydatów na członków Automobilklubu Wielkopolski pod warunkiem opłacenia składek członkowskich na dany rok 100 zł, oraz 120zł dla pozostałych uczestników imprezy.

– II terminpłatne gotówką w dniu imprezy do czasu zakończenia odbioru administracyjnego; dla członków i kandydatów na członków Automobilklubu Wielkopolski pod warunkiem opłacenia składek członkowskich na dany rok 120 zł, oraz 150zł dla pozostałych uczestników imprezy.

NR KONTA BANKOWEGO:BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394

tytuł wpłaty: „VI SuperOES – imię i nazwisko kierowcy”

Źródło: Automobilklub Wielkopolski

KALENDARZ POZOSTAŁYCH IMPREZ W 2012 ROKU

http://superoes.chronotec.pl/kalendarz/

 

Lista startowa (V SuperOES 2012)

Październik 27th, 2012 | Możliwość komentowania Lista startowa (V SuperOES 2012) została wyłączona | Kategoria: Nowości

LISTA STARTOWA

Komunikat 3 (V SuperOES 2012)

Październik 18th, 2012 | Możliwość komentowania Komunikat 3 (V SuperOES 2012) została wyłączona | Kategoria: Nowości

KOMUNIKAT 3

Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia BK w dniu 26.10.2012 w godz. od 8.00 do 20.00 na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski
przy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu.
Na stację prosimy zgłaszać się z wypełnioną kartą BK, na której należy uzyskać pieczątkę diagnosty. Karty bez pieczątki nie będą honorowane w biurze imprezy.

W mailu potwierdzającym zgłoszenie na V SuperOES wszyscy zgłoszeni zawodnicy otrzymali link umożliwiający EDYCJĘ swojego zgłoszenia. W przypadku zmiany klasy, samochodu albo innych danych prosimy o skorzystanie z takiej możliwości. Ułatwi to stworzenie listy startowej przed zawodami.

Komunikat 2 (V SuperOES 2012)

Październik 17th, 2012 | Możliwość komentowania Komunikat 2 (V SuperOES 2012) została wyłączona | Kategoria: Nowości

KOMUNIKAT 2

Limit zgłoszeń decyzja dyrektora zostaje zwiększony do 250 załóg.

Komunikat 1 (V SuperOES 2012)

Październik 12th, 2012 | Możliwość komentowania Komunikat 1 (V SuperOES 2012) została wyłączona | Kategoria: Nowości

KOMUNIKAT 1

Limit zgłoszeń podczas V Kryterium SuperOES ustalony zostaje na 185 załóg.

ODWOŁANY KOMUNIKATEM Z DNIA 17.10.2012 !!!