Bądź na bieżąco - RSS

Komunikat 1 – zmiana Regulaminu Ramowego

Luty 20th, 2013 | Możliwość komentowania Komunikat 1 – zmiana Regulaminu Ramowego została wyłączona | Kategoria: Nowości

Zatwierdzono poprawki regulaminu na rok 2013 dotyczących zmiany terminów opłacenia wpisowego przez uczestników. Wprowadzono następujące zmiany:

I termin – 5 dni przed imprezą (było 10 dni), termin przypada w niedzielę 24.02.2013

II termin – 1 dzień przed imprezą (było 4 dni), termin przypada w czwartek 28.02.2013

Odpowiednie punkty regulaminu otrzymują następującą treść:

 

4.4. W sezonie 2013 ustala się wpisowe w wysokości:

4.4.1. I termin do 5 dni przed imprezą

– 120,00 zł dla członków Automobilklub Wielkopolski pod warunkiem opłacenia składek członkowskich na dany rok

– 150,00 zł dla pozostałych uczestników

4.4.2. II termin do 1 dnia  przed imprezą

– 180,00 zł dla członków Automobilklub Wielkopolski pod warunkiem opłacenia składek członkowskich na dany rok

– 225,00 zł dla pozostałych uczestników

 

Żródło: AW

II Runda Kryterium SuperOES 2013

Luty 17th, 2013 | Możliwość komentowania II Runda Kryterium SuperOES 2013 została wyłączona | Kategoria: Nowości
ZGŁOSZENIA
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN RAMOWY
KARTA BK UPOWAŻNIENIE
STRONA CHRONOTEC
WYNIKI LIVE
Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia BK w dniu 01.03.2013 w godz. od 8.00 do 20.00 na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski
przy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu.
Na stację prosimy zgłaszać się z wypełnioną kartą BK, na której należy uzyskać pieczątkę diagnosty. Karty bez pieczątki nie będą honorowane w biurze imprezy.

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na drugą rundę SuperOes-u, która odbędzie się 2 marca 2013 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Podczas II SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/. Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 96 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny. Osoby z Poznania zapraszamy na badanie kontrolne na naszą Stację Obsługi Samochodów przy ul. Towarowej w dniu 01.03. co pozwoli na przynajmniej częściowe rozładowanie kolejki do BK w dniu imprezy.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 01.03.2013 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY

Zamknięcie listy zgłoszeń 28.02.2013 godz. 22.00
Odbiór administracyjny    02.03.2013 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1    02.03.2013 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 02.03.2013 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 02.03.2013 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 02.03.2013 godz. 09.45
Start pierwszej załogi na trasę 02.03.2013 godz. 10.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej     02.03.2013 godz. 17.30
NR KONTA BANKOWEGO:
BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
tytuł wpłaty: „II Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

ZAPRASZAMY!

 

Źródło: AW

I Runda Kryterium SuperOES 2013

Luty 5th, 2013 | Możliwość komentowania I Runda Kryterium SuperOES 2013 została wyłączona | Kategoria: Nowości

Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia BK w dniu 08.02.2013 w godz. od 8.00 do 20.00 na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolskiprzy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu.

Na stację prosimy zgłaszać się z wypełnioną kartą BK, na której należy uzyskać pieczątkę diagnosty. Karty bez pieczątki nie będą honorowane w biurze imprezy.

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na pierwszą rundę SuperOes-u, która odbędzie się 9 lutego 2013 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!Podczas I SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/. Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 96 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny. Osoby z Poznania zapraszamy na badanie kontrolne na naszą Stację Obsługi Samochodów przy ul. Towarowej w dniu 08.02. co pozwoli na przynajmniej częściowe rozładowanie kolejki do BK w dniu imprezy.

Po wjeździe na teren toru, uczestników którzy dokonali płatności przelewem zapraszamy do biura SuperOes-u (duża sala) celem odbioru administracyjnego, natomiast płacących gotówką, najpierw do kas usytuowanych przy wejściu do pawilonu dyrekcji Toru „Poznań”. Osoby, które dokonają przelewu po 7.02.2013 prosimy o przyniesienie ze sobą wydrukowanego potwierdzenia przelewu.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 08.02.2013 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY

Zamknięcie listy zgłoszeń 07.02.2013 godz. 22.00

Odbiór administracyjny 09.02.2013 godz. 07.00-09.30

Badanie kontrolne BK-1 09.02.2013 godz. 07.00-09.30

Odcinek testowy 09.02.2013 godz. 08.30-09.30

Odprawa uczestników 09.02.2013 godz. 09.35

Przejazd zapoznawczy 09.02.2013 godz. 09.45

Start pierwszej załogi na trasę 09.02.2013 godz. 10.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 09.02.2013 godz. 17.30

WPISOWE

Na I SuperOES 2013 ustala się wpisowe wysokości:

– dla członków i kandydatów na członków Automobilklubu Wielkopolski pod warunkiem opłacenia składek członkowskich na dany rok 120 zł,

– dla pozostałych uczestników imprezy 150 zł

NR KONTA BANKOWEGO:

BZ WBK SA 2 O/Poznań

57 1090 1346 0000 0000 3400 0394

tytuł wpłaty: „I Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

ZAPRASZAMY!

Żródło: AW