Bądź na bieżąco - RSS

IV Runda Kryterium SuperOES 2013

Marzec 22nd, 2013 | Możliwość komentowania IV Runda Kryterium SuperOES 2013 została wyłączona | Kategoria: Nowości

LISTA STARTOWA (Celem przyśpieszenia odbioru administracyjnego osoby zaznaczone kolorem żółtym prosimy o przyniesienie ze sobą odliczonej kwoty dopłaty/wpłaty lub wydrukowanego potwierdzenia dokonania przelewu na odpowiednie konto.)

 

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na IV rundę SuperOes-u, która odbędzie się 6 kwietnia 2013 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!

Prosimy o uzupełnienie zgłoszenia o miejsce zajęte w klasie podczas ostatniego SuperOES-u, gdyż na tej podstawie zostanie ustawiona lista startowa. Prosimy też o wzajemne pilnowanie startów zgodnie z listą startową.

Podczas IV SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/. Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia BK w dniu 05.04.2013 w godz. od 8.00 do 20.00 na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski  przy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu.Na stację prosimy zgłaszać się z wypełnioną kartą BK, na której należy uzyskać pieczątkę diagnosty. Karty bez pieczątki nie będą honorowane w biurze imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 05.04.2013 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

 

PROGRAM IMPREZY

Zamknięcie listy zgłoszeń      04.04.2013     godz. 22.00

Odbiór administracyjny     06.04.2013     godz. 07.00-09.30

Badanie kontrolne BK-1      06.04.2013     godz. 07.00-09.30

Odcinek testowy     06.04.2013     godz. 08.30-09.30

Odprawa uczestników     06.04.2013     godz. 09.35

Przejazd zapoznawczy     06.04.2013      godz. 09.45

Start pierwszej załogi      06.04.2013     godz. 10.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  06.04.2013      godz. 17.30

 

NR KONTA BANKOWEGO:

BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394

Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: „IV Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

 

ZAPRASZAMY!

Źródło: AW

III Runda Kryterium SuperOES 2013

Marzec 5th, 2013 | Możliwość komentowania III Runda Kryterium SuperOES 2013 została wyłączona | Kategoria: Nowości

 

Po rejestracji prosimy opłacenie wpisowego wg. regulaminu ramowego:

I termin – 5 dni przed imprezą (było 10 dni), termin przypada w niedzielę 10.03.2013

II termin – 1 dzień przed imprezą (było 4 dni), termin przypada w czwartek 14.03.2013

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na III rundę SuperOes-u, która odbędzie się 16 marca 2013 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Podczas III SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: http://live.chronotec.pl/ dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/. Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 96 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia BK w dniu 15.03.2013 w godz. od 8.00 do 20.00 na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski przy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu.
Na stację prosimy zgłaszać się z wypełnioną kartą BK, na której należy uzyskać pieczątkę diagnosty. Karty bez pieczątki nie będą honorowane w biurze imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane. Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 15.03.2013 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń 11.03.2013 godz. 22.00
Odbiór administracyjny 16.03.2013 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1 16.03.2013 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 16.03.2013 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 16.03.2013 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 16.03.2013 godz. 09.45
Start pierwszej załogi 16.03.2013 godz. 10.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej
16.03.2013 godz. 17.30

NR KONTA BANKOWEGO:
BZ WBK SA 2 O/Poznań 57 1090 1346 0000 0000 3400 0394
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: „III Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

Źródło: AW