Bądź na bieżąco - RSS

VII Runda Kryterium SuperOES 2013

Październik 25th, 2013 | Możliwość komentowania VII Runda Kryterium SuperOES 2013 została wyłączona | Kategoria: Nowości
ZGŁOSZENIA LISTA ZGŁOSZEŃ
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN RAMOWY
STRONA CHRONOTEC
KARTA BK UPOWAŻNIENIE
WYNIKI LIVE

 

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na VII rundę SuperOes-u, która odbędzie się 9 listopada 2013 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.30, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00. Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Startujących po raz pierwszy w SuperOesie prosimy o podanie osiągnięć z innych imprez, gdyż m.in. na tej podstawie zostanie ustawiona lista startowa. Prosimy też o wzajemne pilnowanie startów zgodnie z listą startową. 
Podczas VII SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.
Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/). Zapraszamy do śledzenia zmagań online. Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 08.11.2013 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń  04.11.2013 godz. 22.00
Odbiór administracyjny 09.11.2013 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1  09.11.2013 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 09.11.2013 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 09.11.2013 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 09.11.2013  godz. 09.45
Start pierwszej załogi  09.11.2013 godz. 10.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  09.11.2013  godz. 17.30
NOWY NR KONTA BANKOWEGO (DOT. TYLKO IMPREZ TYPU SUPEROES):
BGK O/Poznań 75 1130 1088 0001 3114 2620 0003
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
tytuł wpłaty: „VII Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

 

ZAPRASZAMY!

VI Runda Kryterium SuperOES 2013

Październik 10th, 2013 | Możliwość komentowania VI Runda Kryterium SuperOES 2013 została wyłączona | Kategoria: Nowości
ZGŁOSZENIA LISTA ZGŁOSZEŃ
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN RAMOWY
STRONA CHRONOTEC
KARTA BK UPOWAŻNIENIE
WYNIKI LIVE
Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na VI rundę SuperOes-u, która odbędzie się 19 października 2013 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.30, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Prosimy o uzupełnienie zgłoszenia o miejsce zajęte w klasie podczas ostatniego SuperOES-u, gdyż na tej podstawie zostanie ustawiona lista startowa. Prosimy też o wzajemne pilnowanie startów zgodnie z listą startową. 
Podczas VI SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/). Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia BK w dniu 18.10.2013 w godz. od 8.00 do 20.00 na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski  przy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu.
Na stację prosimy zgłaszać się z wypełnioną kartą BK, na której należy uzyskać pieczątkę diagnosty. Karty bez pieczątki nie będą honorowane w biurze imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 05.04.2013 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń  14.10.2013 godz. 22.00
Odbiór administracyjny 19.10.2013 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1  19.10.2013 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 19.10.2013 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 19.10.2013 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 19.10.2013  godz. 09.45
Start pierwszej załogi  19.10.2013 godz. 10.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  19.10.2013  godz. 17.30
NOWY NR KONTA BANKOWEGO (DOT. TYLKO IMPREZ TYPU SUPEROES):
BGK O/Poznań 75 1130 1088 0001 3114 2620 0003
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: „VI Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

 

ZAPRASZAMY!