Bądź na bieżąco - RSS

SuperOES ODWOŁANY !!!!

Styczeń 31st, 2014 | Możliwość komentowania SuperOES ODWOŁANY !!!! została wyłączona | Kategoria: Nowości

SUPEROES ODWOŁANY

Automobilklub Wielkopolski informuje, iż z powodu trudnych warunków drogowych panujących na Torze „Poznań” (całkowite oblodzenie nawierzchni) SuperOES zostaje odwołany. O nowym terminie odbycia się imprezy poinformujemy wkrótce.

Żródło: AW

I Runda Kryterium SuperOES 2014

Styczeń 9th, 2014 | Możliwość komentowania I Runda Kryterium SuperOES 2014 została wyłączona | Kategoria: Nowości
ZGŁOSZENIA LISTA ZGŁOSZEŃ
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN RAMOWY
STRONA CHRONOTEC
KARTA BK.DOC UPOWAŻNIENIE.DOC
WYNIKI LIVE

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na I rundę SuperOes-u, która odbędzie się 18 stycznia 2014 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Prosimy o wzajemne pilnowanie startów zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami starotwymi! 
Podczas I SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/). Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 17.01.2014 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali na ręce pieczątkę, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń  13.01.2014 godz. 22.00
Odbiór administracyjny 18.01.2014 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1  18.01.2014 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 18.01.2014 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 18.01.2014 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 18.01.2014  godz. 09.45
Start pierwszej załogi  18.01.2014 godz. 10.00
Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej  18.01.2014  godz. 17.30
NOWY NR KONTA BANKOWEGO (DOT. TYLKO IMPREZ TYPU SUPEROES):
BGK O/Poznań 75 1130 1088 0001 3114 2620 0003
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: „I Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

 

ZAPRASZAMY!

 

Źródło: AW