Bądź na bieżąco - RSS

VI Runda Kryterium SuperOES 2014

Październik 30th, 2014 | Możliwość komentowania VI Runda Kryterium SuperOES 2014 została wyłączona | Kategoria: Nowości
ZGŁOSZENIA
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN RAMOWY
STRONA CHRONOTEC
KARTA BK.DOC
(uwaga nowy formularz!)
UPOWAŻNIENIE.DOC
WYNIKI LIVE

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na VI rundę SuperOes-u, która odbędzie się 8 listopada 2014 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Prosimy o wzajemne pilnowanie startów zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi! W strefie przedstartowej następuje grupowanie się pojazdów po dziesięć numerów startowych tj. grupa od 1 do 10 , druga grupa od 11 do 20 itd.
W przypadku spóźnienia na start i wystartowania w innej grupie (niezgodnie z kolejnością numerów startowych) zostanie nałożona na zawodnika kara czasowa 10 sekund.

Podczas VI SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/). Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 07.11.2014 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali stosowną opaskę na ręce, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń 05.11.2014 godz. 23.59
Odbiór administracyjny 08.11.2014 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1  08.11.2014 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 08.11.2014 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 08.11.2014 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 08.11.2014 godz. 09.45
Start pierwszej załogi  08.11.2014 godz. 10.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 

08.11.2014 godz. 17.30
NOWY NR KONTA BANKOWEGO (DOT. TYLKO IMPREZ TYPU SUPEROES):
BGK O/Poznań 75 1130 1088 0001 3114 2620 0003
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: „VI Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

ZAPRASZAMY!

V Runda Kryterium SuperOES 2014

Październik 14th, 2014 | Możliwość komentowania V Runda Kryterium SuperOES 2014 została wyłączona | Kategoria: Nowości
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN RAMOWY
STRONA CHRONOTEC
KARTA BK.DOC
(uwaga nowy formularz!)
UPOWAŻNIENIE.DOC
WYNIKI LIVE

UWAGA!
Informujemy, iż istnieje możliwość przejścia Badania Kontrolnego w dniu 24.10.2014 r. na Stacji Obsługi Samochodów Automobilklubu Wielkopolski przy ul. Towarowej 35/37 w Poznaniu w godz. od 7.00 do 21.00.
Na SOS należy zgłosić się z wydrukowaną kartą BK.

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na V rundę SuperOes-u, która odbędzie się 25 października 2014 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Prosimy o wzajemne pilnowanie startów zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi! W strefie przedstartowej następuje grupowanie się pojazdów po dziesięć numerów startowych tj. grupa od 1 do 10 , druga grupa od 11 do 20 itd.
W przypadku spóźnienia na start i wystartowania w innej grupie (niezgodnie z kolejnością numerów startowych) zostanie nałożona na zawodnika kara czasowa 10 sekund.

Podczas V SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/). Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 24.10.2014 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali stosowną opaskę na ręce, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń 22.10.2014 godz. 23.59
Odbiór administracyjny 25.10.2014 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1  25.10.2014 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 25.10.2014 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 25.10.2014 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 25.10.2014 godz. 09.45
Start pierwszej załogi  25.10.2014 godz. 10.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 

25.10.2014 godz. 17.30
NOWY NR KONTA BANKOWEGO (DOT. TYLKO IMPREZ TYPU SUPEROES):
BGK O/Poznań 75 1130 1088 0001 3114 2620 0003
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań
tytuł wpłaty: „V Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

ZAPRASZAMY!