Bądź na bieżąco - RSS

SuperOES Wigilijny 2014

Grudzień 5th, 2014 | Możliwość komentowania SuperOES Wigilijny 2014 została wyłączona | Kategoria: Nowości
STRONA CHRONOTEC
FORMULARZ ZGŁOSZENIA REGULAMIN
KARTA BK UPOWAŻNIENIE
Tomasz Płaczek – kierowca rajdowy, zaprasza wszystkich chcących wykręcić się od świątecznych porządków, na tradycyjne wigilijne wydanie SUPER OES-u. Impreza dwudniowa z etapem nocnym i dziennym, która daje możliwość sprawdzenia się w skrajnie różnych warunkach. Etapy liczone są łącznie do klasyfikacji.
Dopuszcza się start do jednego etapu. Wprowadza się zakaz używania kolców.
Zaleca się zamontowanie dodatkowych świateł przednich (tzw. elektrowni) na etap nocny. Przypominamy o zamontowaniu lampki pilota.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Organizator zobowiązuje zawodników do startu w kolejności nadanych numerów startowych. Organizator nie zwraca wpisowego w przypadku opłacenia przez załogę startu za dwa dni i wycofania się po etapie nocnym. Załoga, która opłaci wpisowe za jeden etap i zgłosi chęć wystartowania drugiego dnia musi uiścić dodatkowe wpisowe w wysokości 120zł, a dla załóg zrzeszonych w Automobilklubie Wielkopolski 100zł. <color=”#ffffff”>

Odmowa startu na w/w zasadach wiąże się z wykluczeniem.
WPISOWE

DLA CZŁONKÓW AW DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW
1 dzień – 100 zł 1 dzień – 120
2 dni – 160 zł 2 dni – 180 zł

DANE DO PRZELEWU:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu:
75 1130 1088 0001 3114 2620 0003
Tytuł wpłaty: „opłata za SuperOES Wigilijny
– imię i nazwisko kierowcy”
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-897 Poznań

PROGRAM IMPREZY

19.12.2014 PIĄTEK
Badanie kontrolne na bramie  godz. 14.00-15.45
Odbiór administracyjny godz. 14.00-15.45
Odcinek testowy godz. 15.45-16.15
Odprawa uczestników godz. 16.15
Przejazd zapoznawczy godz. 16.30
Start pierwszej załogi godz. 17.00
Przyjazd ostatniej załogi na metę godz. 20.45
20.12. 2014 SOBOTA
Badanie kontrolne na bramie dla załóg jadących tylko w sobotnim etapie godz. 08.30-09.30
Odcinek testowy  godz. 09.00-09.30
Odbiór administracyjny załóg jadących tylko w sobotnim etapie   godz. 09.00-09.30
Odprawa uczestników godz. 09.40
Przejazd zapoznawczy godz. 10.00
Start pierwszej załogi na trasę godz. 10.30
Rozdanie pucharów godz. 16.30

ZAPRASZAMY!

VIII Runda Kryterium SuperOES 2014

Grudzień 1st, 2014 | Możliwość komentowania VIII Runda Kryterium SuperOES 2014 została wyłączona | Kategoria: Nowości

ZGŁOSZENIA
REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN RAMOWY
STRONA CHRONOTEC
KARTA BK.DOC UPOWAŻNIENIE.DOC
WYNIKI LIVE

Miłośników SUPEROES-ÓW zapraszamy na VIII rundę SuperOes-u, która odbędzie się 6 grudnia 2014 r. na Torze „Poznań”. Otwarcie stanowiska badania kontrolnego (przy bramie głównej Toru „Poznań”) oraz biura imprezy (duża sala) nastąpi o godz. 7.00, natomiast start na trasę pierwszej załogi o godz. 10.00.

Start odbywa się zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi. Start do odcinków odbywa się „pętlami” (tzn. zawodnik startuje 1 raz w danej pętli)!
Prosimy o wzajemne pilnowanie startów zgodnie z nadanymi przez organizatora numerami startowymi! W strefie przedstartowej następuje grupowanie się pojazdów po dziesięć numerów startowych tj. grupa od 1 do 10, druga grupa od 11 do 20 itd.
W przypadku spóźnienia na start i wystartowania w innej grupie (niezgodnie z kolejnością numerów startowych) zostanie nałożona na zawodnika kara czasowa 10 sekund.

Podczas VIII SuperOes-u przewidujemy pięć przejazdów – „pętli”, jednak ich ostateczna liczba uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych i dyscypliny uczestników.

Przypominamy, iż podczas trwania imprezy na stronie: live.chronotec.pl dostępne są wyniki „na żywo” (instrukcja: http://chronotec.pl/faq/). Zapraszamy do śledzenia zmagań online.

Warunkiem udziału w imprezie jest pozytywnie przejście badania kontrolnego, którego najważniejszym elementem jest pomiar poziomu hałasu. Limit poziomu głośności układu wydechowego wynosi 93 dB(A) (mierzone przy 3500 obr/min.) w każdym momencie trwania imprezy.

Prosimy uczestników o podjeżdżanie do stanowiska BK usytuowanego przy bramie głównej Toru „Poznań” z wypełnioną KARTĄ BK, co znacząco przyśpieszy odbiór techniczny.

Na odbiór administracyjny zgłasza się kierowca z wypełnionymi kartami BK i „zgłoszenia” uzupełnionymi o: numer startowy, podpis kierowcy i inne brakujące dane.  Lista startowa z przydzielonymi numerami startowymi opublikowana zostanie na stronie internetowej w dniu 05.12.2014 r. oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w dużej sali. Wydrukowane karty zgłoszenia wyłożone zostaną alfabetycznie na stoliku. Bony na rajdowy obiad będą wydawane kierowcy oraz pilotowi pod warunkiem, iż będzie on również zgłoszony do imprezy i wpisany w kartę zgłoszenia. Na trasę Superoesu wyjadą tylko kierowcy, którzy będą posiadali stosowną opaskę na ręce, potwierdzającą  dopełnienie wszelkich niezbędnych formalności dopuszczających do udziału w imprezie.

Z uwagi na fakt, iż start do imprezy odbywa się wg numerów startowych prosimy osoby, które zgłosiły się do imprezy, a z przyczyn losowych nie mogą wziąć w niej udziału, aby powiadomili o tym fakcie biuro Toru „Poznań”: e-mail: autosport@aw.poznan.pl

PROGRAM IMPREZY
Zamknięcie listy zgłoszeń 04.12.2014 godz. 23.59
Odbiór administracyjny 06.12.2014 godz. 07.00-09.30
Badanie kontrolne BK-1  06.12.2014 godz. 07.00-09.30
Odcinek testowy 06.12.2014 godz. 08.30-09.30
Odprawa uczestników 06.12.2014 godz. 09.35
Przejazd zapoznawczy 06.12.2014 godz. 09.45
Start pierwszej załogi  06.12.2014 godz. 10.00

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 

06.12.2014 godz. 17.30
NOWY NR KONTA BANKOWEGO (DOT. TYLKO IMPREZ TYPU SUPEROES):
BGK O/Poznań 75 1130 1088 0001 3114 2620 0003
Automobilklub Wielkopolski, ul. Towarowa 35/37, 61-896 Poznań

tytuł wpłaty: „VIII Superoes – imię i nazwisko kierowcy”

ZAPRASZAMY!